რეისი: 20140418

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

24-25 აპრილი

____________________

რეისი: 20140417

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

23-24 აპრილი

____________________

რეისი: 20140416

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

22-23 აპრილი

____________________

რეისი: 20140415

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

21-22 აპრილი

____________________

რეისი: 20140414

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

19-20 აპრილი

____________________

რეისი: 20140411

ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 17 აპრილს 

15 საათიდან 

____________________

რეისი: 20140410

ჩამოვიდა 1 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 17 აპრილს 

15 საათიდან 

____________________

რეისი: 20140409

ჩამოვიდა 1 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 14 აპრილს 

14 საათიდან, 19 საათამდე 

____________________

რეისი: 20140408

ჩამოვიდა

გაცემა დაიწყება 14 აპრილს 

14 საათიდან, 19 საათამდე 

____________________

რეისი: 20140407

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 12 აპრილს

11 საათიდან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140404

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 11 აპრილს 

14 საათიდან 19 საათამდე 

____________________

რეისი: 20140403

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 11 აპრილს

14 საათიდან 19 საათამდე 

____________________

რეისი: 20140402

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება  7 აპრილს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140401

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება  7 აპრილს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140331

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 7 აპრილს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140328

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება შაბათს 5 აპრილს

11 დან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140327

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება შაბათს 5 აპრილს

11 დან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140326

ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 1 აპრილს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140325

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 1 აპრილს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140324

ჩამოსულია.

გაცემა დაიწყება 31 მარტს

15 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140321

ჩამოსულია 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 26 მარტს 

15 საათიდან 20 საათამდე

____________________

რეისი: 20140320

ჩამოსულია 1 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 26 მარტს 

15 საათიდან 20 საათამდე

____________________

რეისი: 20140319

ჩამოვიდა 1 დღით ადრე.

გაცემა დაიწყება 25 მარტს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140318

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 25 მარტს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140317

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 26 მარტს 

15 საათიდან 20 საათამდე

____________________

რეისი: 20140314

ჩამოსულია სრულად

გაცემა დაიწყება 22 მარტს

11 საათიდან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140313

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 21 მარტს

13 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140312

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 19 მარტს 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140311

ჩამოვიდა 1 დღის დაგვიანებით

გაცემა დაიწყება 19 მარტს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140310

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 15 მარტს

11 საათიდან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140307

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება

12 მარტს 15 საათიდან

____________________

რეისი: 20140306

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება

12 მარტს 15 საათიდან

____________________

რეისი: 20140305

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება

12 მარტს 15 საათიდან

____________________

რეისი: 20140304

ჩამოსულია, გაცემა დაიწყება 10 მარტს

14 საათიდან

____________________

რეისი: 20140303

ჩამოსულია, გაცემა დაიწყება 10 მარტს

14 საათიდან

____________________

რეისი: 20140228

ჩამოვიდა 4 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 5 მარტს

14 საათიდან 19 საათამდე 

____________________

რეისი: 20140227

ჩამოვიდა 3 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 5 მარტს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140226

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 8 მარტს

11 საათიდან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140225

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 8 მარტს

11 საათიდან 15 საათამდე

____________________

რეისი: 20140224

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 4 მარტს 13 საათიდან.

____________________

რეისი: 20140221

ჩამოვიდა 1 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 27 თებერვალს

14 საათიდან 19 საათამდე 

____________________

რეისი: 20140220

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 27 თებერვალს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140219

ჩამოვიდა 1 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 24 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140218

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 24 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140217

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 24 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140214

ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 20 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140213

ჩამოვიდა 1 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 20 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140212

რეისი ჩამოსულია.
მთლიან ტვირთს აკლია 1 ყუთი, სადაც მოთავსებულია ამანათები.
(ჩამოვა მოგვიანებით) დეტალური ინფრმაცია მოგივათ საღამოს.
ჩამოსული პარტიის გაცემა დაიწყება 19 თებერვალს 14 საათიდან.

____________________

რეისი: 20140210

ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 14 თებერვალს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140207

ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 13 თებერვალს

 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140206

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 13 თებერვალს

 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140205

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 11 თებერვალს

 

14 საათიდან 19 საათამდე

___________________

რეისი: 20140204

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 11 თებერვალს 

 

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140203

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 10 თებერვალს 

13 საათიდან 19 საათამდე

უფასო საკურიერო პარასკევს

____________________

რეისი: 20140131

 ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 5 თებერვალს 14 საათიდან

14 საათიდან 19 საათამდე

საკურიერო პარასკევს


____________________

რეისი: 20140130

 ჩამოვიდა 2 დღით ადრე

გაცემა დაიწყება 5 თებერვალს 14 საათიდან

14 საათიდან 19 საათამდე

საკურიერო პარასკევს

____________________

რეისი: 20140129

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 5 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

საკურიერო პარასკევს

____________________

რეისი: 20140128

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 5 თებერვალს 

14 საათიდან 19 საათამდე

საკურიერო პარასკევს
____________________

რეისი: 20140127

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 1 თებერვალს

11 დან 15 საათამდე.

____________________

რეისი: 20140124

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 3 თებერვალს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140123

ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 3 თებერვალს

14 საათიდან 19 საათამდე

____________________

რეისი: 20140122
ჩამოსულია
გაცემა დაიწყება 29 იანვარს 14 საათიდან
____________________

რეისი: 20140121
ჩამოსულია
გაცემა დაიწყება 29 იანვარს 14 საათიდან
____________________

რეისი: 20140120
ჩამოსულია
გაცემა დაიწყება 27 იანვარს 14 საათიდან
____________________

 

რეისი: 20140117

ჩამოსულია


გაცემა დაიწყება 27 იანვარს 14 საათიდან

____________________

რეისი: 20140116
ჩამოსულია

გაცემა დაიწყება 27 იანვარს 14 საათიდან

____________________

რეისი: 20140115

ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს.
უფასო საკურიერო პარასკევს
____________________

რეისი: 20140114

ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
უფასო საკურიერო პარასკევს
____________________

რეისი: 20140113

ჩამოსულია

გაცემა მიმდინარეობს 

____________________

რეისი: 20140110
ჩამოვიდა 3 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20140109
ჩამოვიდა 3 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20140108
ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20140107
ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20140106
ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20140102
ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20131230
ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131227
ჩამოვიდა 6 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20131226
ჩამოვიდა 4 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131224
ჩამოვიდა 3 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობსე
____________________
რეისი: 20131223
ჩამოვიდა
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131220
ჩამოვიდა
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20131219
ჩამოვიდა 3 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობსე
____________________
რეისი: 20131218
ჩამოვიდა 2 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობსე
____________________
რეისი: 20131217
ჩამოვიდა
გაცემა მიმდინარეობს
____________________

რეისი: 20131216
ჩამოსულია სრულად
გაცემა მიმდინარეობს
___________________

რეისი: 20131213
ჩამოსულია
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131212
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131211
ჩამოვიდა 1 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131210
ჩამოვიდა 1 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131209
ჩამოვიდა 1 დღით ადრე
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131206
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131205
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131204
გაცემა მიმდინარეობს
____________________
რეისი: 20131203
გაცემა მიმდინარეობს


Content top

FULL NAME: სახელი გვარი
ADDRESS: 2955 Lone Oak Cir Ste 8
ADDRESS2: BEX******
CITY: Eagan
STATE: Minnesota (MN)
ZIP CODE: 55121-1428
PHONE: 651-305-2884

-----------------------------
!!! დააკვირდით! - ჩვენი მისამართი შეიცვალა !!!
----------------------------

საყურადღებო ინფორმაცია:


ცვლილება საბაჟო პროცედურებში:

 • ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გაცნობოთ რომ საბაჟო სისტემაში საფოსტო გზავნილებთან მიმართებაში იგეგმება ცვლილებები, გთხოვთ აუცილებლად გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაცია:

  1) დეკლარირების დროს აუცილებლად მიუთითეთ ზუსტი ფასი პროდუქტის
  2) აუცილებლად მოახდინეთ შეძენილი პროდუქტის დეკლარირება მისი საქართველოში ჩამოსვლამდდე
  3) არ მიუთითოთ არასწორი ფასი დეკლრირების დროს არ ჩაწეროთ ნაკლები თანხა!

თუ თქვენს მიერ დეკლარირების დროს არ იქნება თანხა მითითებული დეტალურად (ორიგინალი ინვოისის შესაბამისად), ან არ გექნებათ დეკლარირებული პროდუქცია, თქვენი ამანათი გაჩერდება საბაჟოზე და მოხდება მისი ექსპერტიზა, ექსპერტიზის მომსახურება იქნება ფასიანი, ასევე თუ დადგინდა, რომ თქვენს მიერ დეკლარირებული პროდუქციის ფასი არ არის თანხვედრაში რეალურ ფასთან, მოხდება მომხმარებლის დაჯარიმება საბაჟოს მიერ. 

აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შევა რამოდენიმე კვირაში და გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ვინაიდან თავიდან აიცილოთ ნებისმიერ გაუგებრობა და უსიამოვნება

პატივისცემით

ადმინისტრაცია

 


 


 • ძვირფასო მომხმარებელო, შეგახსენებთ, რომ სააღდგომო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ოფისი არ იმუშავებს შემდეგ დღეებში:


18 აპრილი  

19 აპრილი  

20 აპრილი  

21 აპრილი  


მუშაობა განახლდება 22 აპრილიდან ყოველდღიური რეისები ამერიკიდან


ძვირფასო მომხმარებელო

გვინდა გაცნობოთ სასიამოვნო სიახლე!

გადავედით ყოველდღიურ რეისებზე, რაც იმას ნიშნავს რომ ბესტექსის ამერიკულ საწყობში ორშაბათს შესული ამანათი გამოიგზავნება სამშაბათს, სამშაბათს შესული - ოთხშაბათს

ამიერიდან თქვენს ამანათებს აღარ მოუწევს ლოდინი რეისზე მოსახვედრად

ამანათების ტრანსპორტირების საშუალო ვადა შეადგენს 4 დან 8 კალენდარულ დღემდე. 

რას გთავაზობთ: 


ჩვენს საიტზე რეგისტრაციის შემდეგ თქვენ გენიჭებათ თქვენი უნიკალური სასაწყობო მისამართი აშშ-ში რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ინტერნეტ მაღაზიიდან გამოიწეროთ თქვენთვის სასურველი ნივთი და მიიღოთ ის საქართველოში. იხილეთ მაღაზიების სია.

 • ჩვენთან ტანსაცმელზე და ფეხსაცმელზე იხდით მხოლოდ რეალურ წონას, მისი გაბარიტების მიუხედავათ
 • ჩვენ გადავფუთავთ თქვენს ამანათს ისე, რომ მისი ზომა და წონა შემცირდეს ორიგინალი შეფუთვისგან განსხავევბით
 • ჩვენ დაგეხმარებით ამანათების განბაჟებაში ჩვენს ოფისში
 • ჩვენი კურიერი მოგიტანთ ამანათებს საქართველოს ნებისმიერ წერტილში
 • ჩვენთან ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა შესაძლებელია თანამედროვე გადახდის მეთოდებით.

Content bottom